Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

2e Suppletore 2015

Hier vindt u een overzicht van de voorstellen voor wijziging van de in de vastgestelde begrotingswetten aangegeven budgetten voor verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor het lopende begrotingsjaar. De tweede suppletore begroting verschijnt tegelijk met de Najaarsnota.
Klik links op de begrotingshoofdstukken om de 2e Suppletore te zien.