Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Resultaat 21-30 van 78

< Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 21.

  34000 A 58 Brief van de minister van infrastructuur en milieu

  26-02-2015 Brief minister ter aanbieding 'MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn'
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2015
  KST 2 2014-2015
  Rijksbegroting 2015, 04-03-2015

 • 22.

  34000 A 57 Brief van de minister van infrastructuur en milieu

  23-02-2015 Brief minister met reactie op de motie van de leden Visser en Hoogland over de verdubbeling van het traject van Zuidbroek naar Appingedam van de N33 (Kamerstuk 34000 A, nr. 23)
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2015
  KST 2 2014-2015
  Rijksbegroting 2015, 27-02-2015

 • 23.

  34000 A 56 Brief van de minister van infrastructuur en milieu

  12-02-2015 Brief minister bij aanbieding derde Publieksrapportage Rijkswegennet (sept. tot en met dec. 2014)
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2015
  KST 2 2014-2015
  Rijksbegroting 2015, 19-02-2015

 • 24.

  34000 A 55 Nader gewijzigde motie van het lid bashir c.s. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 52

  04-02-2015 Nader gewijzigde motie over een hoofdstuk actieve mobiliteit/langzaam verkeer toevoegen aan het MIRT
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2015
  KST 2 2014-2015
  Rijksbegroting 2015, 17-02-2015

 • 25.

  34000 A 54 Brief van de minister van infrastructuur en milieu

  05-02-2015 Brief minister over getekend verdrag voor de Nieuwe Sluis Terneuzen
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2015
  KST 2 2014-2015
  Rijksbegroting 2015, 12-02-2015

 • 26.

  34000 A 52 Gewijzigde motie van het lid bashir c.s. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 31

  26-01-2015 Gewijzigde motie over het toevoegen van een hoofdstuk actieve mobiliteit/langzaam verkeer aan het MIRT
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2015
  KST 2 2014-2015
  Rijksbegroting 2015, 29-01-2015

 • 27.

  34000 A 53 Brief van de minister van infrastructuur en milieu

  22-01-2015 Brief minister over versterking van de A67 en de A58 Met deze brief reageert Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (IM) op de aangenomen motie-Hoogland c.s. (kamerstuk 34000 A, nr. 22) waarin gevraagd wordt om met de voor de Ruit Eindhoven gereserveerde middelen zo spoedig mogelijk de A58 en A67 te versterken.
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2015
  KST 2 2014-2015
  Rijksbegroting 2015, 29-01-2015

 • 28.

  34000 A 51 Verslag van een schriftelijk overleg

  15-01-2015 Verslag schriftelijk overleg over de binnenvaart en de bruine vloot
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2015
  KST 2 2014-2015
  Rijksbegroting 2015, 19-01-2015

 • 29.

  34000 A 50 Verslag van een notaoverleg

  30-12-2014 Verslag nota-overleg van 24 november 2014 over het MIRT
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2015
  KST 2 2014-2015
  Rijksbegroting 2015, 31-12-2014

 • 30.

  34000 A 49 Brief van de minister van infrastructuur en milieu

  10-12-2014 Brief minister over de bestuurlijke overeenkomst inzake Zeetoegang IJmond In onderhavige brief informeert minister Schultz van Haegen (IM) de Kamer over de voortgang van de besluitvorming die heeft plaatsgevonden in het project Zeetoegang IJmond, de geplande nieuwe grote zeesluis in IJmuiden. Hierbij gaat de minister onder meer in op: - het voorbereiden van de aanbesteding en de ruimtelijke inpassing met de milieueffectrapportage in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP), en - een Bestuurlijke Overeenkomst tussen het Rijk en de regiopartijen Provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam met juridisch bindende afspraken over hun financiële bijdragen, om de consortia die meedingen in de aanbesteding vertrouwen te bieden over financiering en bekostiging van dit project (zie bijlage).
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2015
  KST 2 2014-2015
  Rijksbegroting 2015, 16-12-2014


< Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >