Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Brieven

Resultaat 1-10 van 29

1 | 2 | 3 | Volgende >


 • 1.

  34000 XIII 153 Brief van de minister van economische zaken

  13-07-2015 Brief minister over wijze van invulling van moties en toezeggingen rond het energie-, mededingings-, aanbestedings- en postmarktbeleid
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015
  KST 2 2014-2015
  Rijksbegroting 2015, 17-07-2015

 • 2.

  34000 XIII K Brief van de minister van economische zaken

  13-07-2015 Brief minister met reactie op de adviezen 'Diensten Waarderen' en 'De Kracht van Sociale Innovatie' van de AWTI
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015
  KST 1 2014-2015
  Rijksbegroting 2015, 15-07-2015

 • 3.

  34000 XIII 152 Brief van de minister van economische zaken

  06-07-2015 Brief minister over wijzigingen in de Ontwerpbegroting 2016 van EZ
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015
  KST 2 2014-2015
  Rijksbegroting 2015, 09-07-2015

 • 4.

  34000 XIII 151 Brief van de staatssecretaris van economische zaken

  02-07-2015 Brief staatssecretaris ter aanbieding evaluatierapport uitvoering Subsidieregeling DLO, periode 2008-2014 en het Kennisbasisprogramma 2011-2014
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015
  KST 2 2014-2015
  Rijksbegroting 2015, 08-07-2015

 • 5.

  34000 XIII 150 Brief van de minister van economische zaken

  09-03-2015 Brief minister over besteding onderzoeksdeel Toekomstfonds, en systematiek over hoe middelen van het fonds ingezet kunnen worden
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015
  KST 2 2014-2015
  Rijksbegroting 2015, 18-03-2015

 • 6.

  34000 XIII 148 Brief van de minister van economische zaken

  09-03-2015 Brief minister ter aanbieding evaluatie van de taakgerichte financiering van NEN
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015
  KST 2 2014-2015
  Rijksbegroting 2015, 16-03-2015

 • 7.

  34000 XIII 149 Brief van de minister van economische zaken

  09-03-2015 Brief minister over uitwerking amendement van de leden Van Veen en Jan Vos, om budget vrij te maken voor innovatief MKB
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015
  KST 2 2014-2015
  Rijksbegroting 2015, 13-03-2015

 • 8.

  34000 XIII 147 Brief van de staatssecretaris van economische zaken

  23-02-2015 Brief staatssecretaris over uitvoering van het amendement Harbers/Koolmees (Kamerstuk 34000 XIII, nr. 6) om eenmalig 10,0 mln. euro toe te wijzen aan het groene onderwijs
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015
  KST 2 2014-2015
  Rijksbegroting 2015, 03-03-2015

 • 9.

  34000 XIII 146 Brief van de staatssecretaris van economische zaken

  03-02-2015 Brief staatssecretaris met verslag van het bezoek aan de beurs voor landbouw, tuinbouw en voedsel Grüne Woche te Berlijn van 15 t/m 17 januari 2015 De staatssecretaris gaat in haar verslag onder meer in op de bijeenkomst voor landbouwbewindslieden tijdens deze Grüne Woche-beurs, de 7th Berlin Agriculture Ministers´Summit 2015 (zie bijlage).
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015
  KST 2 2014-2015
  Rijksbegroting 2015, 11-02-2015

 • 10.

  34000 XIII 145 Brief van de minister van economische zaken

  21-01-2015 Brief minister met Jaarverslagen 2013, Delfstoffen en aardwarmte in Nederland en 2013 van EBN B.V. Bij deze brief stuurt minister Kamp (EZ) de Kamer het Jaarverslag 2013, Delfstoffen en aardwarmte in Nederland en het Jaarverslag 2013 van EBN B.V. In zijn brief gaat hij nader op de inhoud van beide jaarverslagen in. Een bijlage bij de brief bevat een motivering van de noodzaak en een overzicht van de kosten van het Jaarverslag 2013, Delfstoffen en aardwarmte in Nederland, ter uitvoering van de motie-Bakker (kamerstuk 31105, nr. 16).
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015
  KST 2 2014-2015
  Rijksbegroting 2015, 26-01-2015


1 | 2 | 3 | Volgende >