Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Moties

Resultaat 1-10 van 98

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 1.

  34000 XIII 136 Gewijzigde motie van het lid van veldhoven ter vervanging van die gedrukt onder nr. 117

  21-11-2014 Gewijzigde motie om het vrijkomende bedrag van 230 miljoen te investeren in innovatieve technologieën
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015
  KST 2 2014-2015
  Rijksbegroting 2015, 02-12-2014

 • 2.

  34000 XIII 133 Motie van het lid klever

  27-11-2014 Motie om te stoppen met het bouwen van windmolens op land en bestaande windmolens niet te vervangen
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015
  KST 2 2014-2015
  Rijksbegroting 2015, 28-11-2014

 • 3.

  34000 XIII 132 Motie van het lid van veldhoven

  27-11-2014 Motie over onderzoek naar de mogelijkheden en baten van gelijkstroom
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015
  KST 2 2014-2015
  Rijksbegroting 2015, 28-11-2014

 • 4.

  34000 XIII 131 Motie van het lid van veldhoven

  27-11-2014 Motie over inzet SDE-innovatiegelden voor het fundamenteel en toegepast onderzoek dat nodig is voor het behalen van de 2050-doelen
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015
  KST 2 2014-2015
  Rijksbegroting 2015, 28-11-2014

 • 5.

  34000 XIII 130 Motie van het lid jan vos c.s.

  27-11-2014 Motie over voorkomen c.q. beperken van eventuele hinder en schade van windparken voor bewoners
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015
  KST 2 2014-2015
  Rijksbegroting 2015, 28-11-2014

 • 6.

  34000 XIII 123 Motie van de leden van tongeren en van veldhoven

  17-11-2014 Motie over voorlopig behouden van de vergunningen voor de Hollandse kust omdat het nieuwe stelsel mogelijke vertraging oploopt
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015
  KST 2 2014-2015
  Rijksbegroting 2015, 28-11-2014

 • 7.

  34000 XIII 122 Motie van het lid van tongeren c.s.

  17-11-2014 Motie over wettelijke maatregelen om de energieakkoorddoelen te kunnen halen
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015
  KST 2 2014-2015
  Rijksbegroting 2015, 28-11-2014

 • 8.

  34000 XIII 121 Motie van het lid van tongeren c.s.

  17-11-2014 Motie om geen nieuwe vergunningen uit te geven voor het lozen van afvalwater uit olie- en gaswinning, in afwachting van monitoring lozingsputten op mogelijke schadelijke gevolgen
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015
  KST 2 2014-2015
  Rijksbegroting 2015, 28-11-2014

 • 9.

  34000 XIII 119 Motie van het lid dik-faber c.s.

  17-11-2014 Motie om te onderzoeken of bij vervroegde vervanging van windmolens de al ontvangen subsidie naar rato terug kan worden gevorderd
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015
  KST 2 2014-2015
  Rijksbegroting 2015, 28-11-2014

 • 10.

  34000 XIII 118 Motie van het lid dik-faber c.s.

  17-11-2014 Motie om in SDE+ als harde eis te stellen dat bij- en meestook van biomassa in kolencentrales voldoet aan duurzaamheidscriteria uit het SER-energieakkoord
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015
  KST 2 2014-2015
  Rijksbegroting 2015, 28-11-2014


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >