Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

 • Download PDF

BIJLAGE 3. OVERZICHTSCONSTRUCTIE KUSTWACHT

De Kustwacht Nederland nieuwe stijl is sinds 1 januari 2007 actief. De Minister van IenM is als coördinerend Minister voor Noordzeelandgelegenheden verantwoordelijk voor het proces van totstandkoming van geïntegreerd beleid en het activiteitenplan en begroting voor de Noordzee. De Minister van Defensie is beheerder van de Kustwacht, wat betekent dat deze verantwoordelijk is voor het opstellen van het activiteitenplan en begroting Kustwacht NL alsmede de uitvoering daarvan met inzet van eigen en toegewezen mensen en middelen. Alle bij de Kustwacht betrokken ministeries behouden hun eigen wettelijke verantwoordelijkheden. Het integrale beleid en daarvan afgeleide activiteitenplan en begroting waarover de ministerraad beslist, worden zodanig concreet dat elke Minister zich daarover in het parlement kan verantwoorden en vormen in feite een integraal contract tussen de verschillende departementen en de Kustwacht NL.

De overzichtsconstructie is gebaseerd op het door het Ministerie van Defensie opgestelde activiteitenplan en begroting 2014 (APB-2014) en wordt door het Ministerie van IenM gepubliceerd in de rol van coördinerend ministerie. In de overzichtsconstructie wordt een onderscheid gemaakt in de uitgaven/kosten van de Kustwacht zelf en de uitgaven/kosten die de deelnemende departementen ten behoeve van de Kustwacht verrichten.

Defensie/kustwacht:

 • –  Betreft het budget van de Kustwacht NL.
 • –  Defensie is beheerder van het Kustwachtcentrum (KWC), nagenoeg de gehele personele bezetting is Defensiepersoneel. Het KWC is het informatiecentrum van de Noordzee, waar het actuele beeld van (scheeps-)activiteiten, (veiligheids-)incidenten en verontreinigingen op de Noordzee beschikbaar is.

Bijdragen andere departementen:

Veiligheid en Justitie:

 • –  De inzet van politiehelikopters geschiedt op planning of afroep voor luchtwaarneming of spoedeisende zoekvluchten.
 • –  De inzet van de politie (personeel), bestaande uit opstappers voor de schepen, luchtwaarnemers, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.

Financiën:

 • –  De inzet van de Douane (personeel), bestaande uit opstappers voor de schepen, luchtwaarnemers, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.

Defensie:

 • –  De inzet van de Koninklijke Marechaussee (personeel), bestaande uit opstappers voor de schepen, luchtwaarnemers, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.
 • –  De inzet van de Koninklijke Marine (personeel) voor het Maritiem Informatie Knooppunt.
 • –  De salarissen van de vliegers ten behoeve van de Kustwachtvliegtuigen.
 • –  De beheerskosten van Defensie.

Infrastructuur en Milieu:

 • –  De inzet van vaarwegmarkering, loodsen, luchtwaarnemers en liaison.

Economische zaken:

 • –  De inzet van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit/Algemene Inspectiedienst (personeel) voor visserijcontrole op het NCP en in internationaal verband, bestaande uit opstappers voor de schepen, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.
 • –  De inzet van Staatstoezicht op Mijnen (personeel), bestaande uit opstappers en liaison.
Overzichtsconstructie Kustwacht

Departement

Begroting

Activiteit

Doel

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Defensie / Kustwacht:

             

Defensie / kustwacht

X

Uitvoering Kustwachttaken

Centrale coördinatie kustwachttaken

20.828

21.977

21.971

21.422

21.422

16.837

16.837

Defensie / kustwacht

X

Salarissen (MP en BP)

 

3.573

3.675

3.675

3.675

3.675

3.675

3.675

Defensie / kustwacht

X

Uitvoering Kustwachttaken

Tijdelijke extra financiering noodsleephulp

 

3.728

3.907

       

Subtotaal uitgaven kustwacht

24.401

29.380

29.553

25.097

25.097

20.512

20.512

Bijdragen andere departementen:

               

Veiligheid en Justitie

VI

Inzet KLPD-personeel & helikopter

Algemene handhaving / wetgeving scheepvaartverkeer / bemanningcontrole

1.061

1.261

1.261

1.261

1.261

1.261

1.261

Financiën

IX

Inzet Douane personeel

Fraudecontrole

1.987

1.926

1.926

1.926

1.926

1.926

1.926

Defensie

X

Inzet Kmar-personeel voor grensbewaking, luchtwaarneming, liaison & HH-desk / inzet vliegers Dornier en beheerskosten

Uitvoering grensbewaking / luchtsurveillances / beheerskosten Defensie

4.916

5.880

5.880

5.880

5.880

5.880

5.880

Infrastructuur en Milieu

XII

Inzet vaarwegmarkering, loodsen, liaison, luchtwaarnemers

Bijdragen aan veilig vaarwater, handhaving via luchtsurveillance

3.114

3.390

3.390

3.390

3.390

3.390

3.390

Economische zaken

XIII

Inzet NVWA- en Sodm-personeel

Visserijcontrole en Staatstoezicht op de Mijnen

986

969

969

969

969

969

969

Subtotaal kosten/uitgaven andere departementen

 

12.064

13.426

13.426

13.426

13.426

13.426

13.426

Totale uitgaven ten behoeve van de Kustwacht

 

36.465

42.806

42.979

38.523

38.523

33.938

33.938

Realisatie conform Jaarverslag 2013

Begroting 2014 – 2019 conform APB 2014 Kustwacht NL