Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

5.3 Verdiepingsbijlage bij het Diergezondheidsfonds

Beleidsartikel 01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

A. Opbouw uitgaven artikel 1 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Ontwerpbegroting 2014

10.900

10.900

10.900

10.900

10.900

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

9.294

         

Nieuwe Mutaties:

 

10.960

10.960

10.960

10.960

 

Stand Ontwerpbegroting 2015

20.194

21.860

21.860

21.860

21.860

21.860

B. Opbouw ontvangsten artikel 1 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Ontwerpbegroting 2014

10.900

10.900

10.900

10.900

10.900

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

9.294

         

Nieuwe Mutaties:

 

10.960

10.960

10.960

10.960

 

Stand Ontwerpbegroting 2015

20.194

21.860

21.860

21.860

21.860

21.860

De mutaties met ingang van 2015 hangen vooral samen met de opheffing van de productschappen. In tegenstelling tot voorgaande jaren bevat de begroting van het DGF voor 2015 ook de kosten van het voorkomen en bestrijden van dierziekten waarvoor de bestrijding en de financiering door EZ zijn overgenomen van de productschappen, waaronder de Ziekte van Aujeszky, Salmonella Se St, Leukose en Mycoplasma. De uitgaven en de ontvangsten worden hierdoor verhoogd met circa € 11 mln. De kosten van de basismonitoring zijn niet in de begroting van 2015 opgenomen.

Dit jaar is er voorts voor gekozen om jaarlijks terugkerende bestrijdingskosten nu wel in de begroting op te nemen. In voorgaande jaren konden deze extra kosten achteraf snel verrekend worden met de productschappen, die zelf zorg droegen voor de inning van deze middelen. De hoogte van de EZ-heffing zal echter voor een periode van drie jaar moeten worden vastgesteld. Daarom is er voor gekozen deze jaarlijks aanwezige kosten meteen op te nemen in de begroting. De wijzigingen en bedragen zijn hiervoor toegelicht onder bewaking en onder bestrijding.