Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Veiligheid en Justitie 2017

34950 VI 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 9

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juni 2018

De vaste commissie voor Financiën heeft 100 direct betrokken burgers, de V-100, gevraagd te reflecteren op het thema verkeersveiligheid uit het jaarverslag van mijn ministerie over 2017.

Met deze brief reageer ik op het verzoek van de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid van 6 juni 2018 om te reageren op een deelvraag van het thema verkeersveiligheid die betrekking heeft op staandehoudingen.

Er is gevraagd of kan worden toegelicht in hoeverre de verkeershandhaving onderdeel was van de reguliere handhavingstaak van de politie en in hoeverre er gerichter is gestuurd op meer zichtbare handhaving, onder andere door middel van staandehoudingen. Tevens is de vraag gesteld in hoeverre dit heeft bijgedragen aan de verkeersveiligheid. Hieronder zal ik tevens ingaan op de vraag in hoeverre het intensiveren van het aantal staandehoudingen bijdraagt aan het verhogen van de verkeersveiligheid.

Ik merk hierbij op dat verkeersveiligheid bepaald wordt door een integrale aanpak van een goede weginrichting en goede technologie in voertuigen, goede voorlichting en educatie en handhaving.

Verkeershandhaving is een onderdeel van de reguliere handhavingstaak van de politie. Het levert een belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid. Veel verkeersovertredingen kunnen alleen door middel van een staandehouding worden geconstateerd. Bovendien leiden staandehoudingen tot zichtbaarheid van de politie en leveren ze een belangrijke bijdrage om gedragsverandering bij weggebruikers te bewerkstelligen. Door deze zichtbaarheid hebben de staandehoudingen een algemeen preventief effect, krijgt de bestuurder een sanctie opgelegd en wordt hij door de agent aangesproken op zijn gedrag. Daardoor zijn juist de staandehoudingen van de politie van belang voor de verkeersveiligheid.

De afgelopen jaren is het aantal staandehoudingen gedaald. Mede na aandringen mijn ministerie en de Kamer heeft de politie in 2016 een veranderslag ingezet.

De korpsleiding en alle politiechefs en teamchefs sturen gericht op het belang van de handhaving, waaronder de verkeershandhaving, in het optreden van agenten. Inmiddels is ook gebleken dat het aantal staandehoudingen in 2017 hoger lag dan in 2016. Deze stijgende lijn zet zich ook door in het eerste kwartaal van 2018.

Voor de zomer zal ik u zoals toegezegd nader informeren over de verkeershandhaving door de politie.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus