Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017

34950 XV 11 MOTIE VAN HET LID DE JONG

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 11

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 26 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de huidige werkloosheidscijfers aangeven dat 396.000 mensen officieel werkloos zijn maar dat een groep van 253.000 mensen die direct beschikbaar zijn voor werk maar recent niet hebben gezocht naar werk niet zijn opgenomen in het uiteindelijke werkloosheidscijfer;

constaterende dat een meer realistische werkloosheidsdefinitie welke recht doet aan de feitelijke situatie van 649.000 werklozen van belang is om het werkelijke probleem van werkloosheid in kaart te brengen;

verzoekt de regering, de huidige gebruikte werkloosheidsdefinitie zo aan te passen dat voortaan ook het aantal mensen dat direct beschikbaar is voor werk, maar niet recent gezocht heeft naar werk, wordt gedefinieerd als werkloos en voortaan in het totale werkloosheidscijfer en bijhorende percentage wordt opgenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong