Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2017

34950 XVII 10 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ALKAYA EN DIKS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 8

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 10

Voorgesteld 26 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het investeringsverdrag met Burkina Faso op 1 juli aanstaande automatisch wordt verlengd en wederom vijftien jaar lang niet kan worden opgezegd terwijl het kabinet voornemens is alle bilaterale investeringsverdragen te herzien,

constaterende dat bilaterale investeringsverdragen tussen Nederland en landen in Sub-Sahara Afrika niet hebben geleid tot meer investeringen in die landen,

overwegende dat multinationals door dit verdrag miljardenclaims kunnen indienen en dat vrees hiervoor overheden kan afschrikken om tot beleidswijzigingen over te gaan,

verzoekt de regering om, in overleg met Burkina Faso te treden over opzegging van het bilateraal investeringsakkoord,

en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya

Diks