Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017

34950 XIII 17 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 16

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 17

Voorgesteld 26 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een hogedrukspuit niet bedoeld is om dieren mee af te spuiten, en dat in de handleiding van hogedrukspuiten wordt gewaarschuwd dat je de spuit niet op mensen of dieren moet richten;

constaterende dat kalfjes en runderen op veemarkten toch worden schoongespoten met een hogedrukspuit, wat in strijd is met artikel 2.1 van de Wet dieren dat stelt dat het verboden is om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen;

verzoekt de regering, het schoonspuiten van dieren met een hogedrukspuit te verbieden, al dan niet door in de handhavingsprotocollen van de NVWA te laten opnemen dat voor het schoonmaken van dieren het gebruik van een hogedrukspuit in elk geval niet is toegestaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand