Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Financiën en Nationale Schuld 2017

34950 IX A EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN

Vergaderjaar 2017-2018

A

Vastgesteld 10 juli 2018

Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie,
De Grave

De griffier van de commissie,
Van Dooren