Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017

34550 XII 82 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 82

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 september 2017

Op 16 februari ontving uw Kamer de planningsbrief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor 2017. Naar aanleiding van uw verzoek van 27 juni jl. ontvangt u hierbij in de bijlage de actualisatie van deze planningsbrief. Het betreft een indicatieve planning1.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
S.A.M. Dijksma

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl