Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017

34950 VIII 18 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KUIK EN ROG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 14

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 18

Voorgesteld 3 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat Trainees in het onderwijs (voorheen Eerst de klas) studenten stimuleert om in twee jaar een eerstegraads lesbevoegdheid te halen en zich daarnaast te verdiepen in zaken als leiderschap of onderzoek,

tevens overwegende, dat dit een goed instrument is om het lerarentekort in algemene zin aan te pakken, maar dat de Inspectie van het Onderwijs constateert dat vooral scholen in achterstandswijken met een moeilijker leerlingenpopulatie de gevolgen van het lerarentekort zullen voelen,

verzoekt de regering, in de stuurgroep Trainees in het onderwijs het gesprek aan te gaan om de mogelijkheid dat trainees vooral op scholen in achterstandswijken terecht komen te bevorderen en de Kamer daarover voor het einde van het jaar te informeren

en gaat over tot de orde van de dag

Kuik

Rog