Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Defensie 2017

34950 X 10 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID EMIEL VAN DIJK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 9

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 10

Voorgesteld 3 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Algemene Rekenkamer constateerde dat de administratie van de centrale voorraad munitie bij het munitiebedrijf niet op orde was;

overwegende, dat de administratie van munitie vanwege de veiligheid altijd overeen moet komen met de feitelijke situatie;

overwegende, dat munitieopslag veilig moet zijn voor personeel en de omgeving;

verzoekt de regering, de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer betreffende de administratie van de munitieopslag over te nemen, en onderzoek te doen of dit probleem ook speelt bij de administratie van de voorraad van explosieven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Emiel van Dijk