Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Kamerstukken

Resultaat 1-10 van 2130

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 1.

  35200 VI 17 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG

  31-07-2019 Verslag wetgevingsoverleg Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 juni 2019, over Jaarverslag en Slotwet 2018 ministerie van Justitie en Veiligheid
  Jaarverslag en Slotwet Veiligheid en Justitie 2017
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 01-08-2019

 • 2.

  35200 VIII 10 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG

  30-07-2019 Verslag wetgevingsoverleg Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 juni 2019, over Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018
  Jaarverslag en Slotwet Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 31-07-2019

 • 3.

  35200 IX 9 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG

  30-07-2019 Verslag wetgevingsoverleg Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 juni 2019, over Jaarverslag en slotwet ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018
  Jaarverslag en Slotwet Financiën en Nationale Schuld 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 31-07-2019

 • 4.

  35200 XII 17 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG

  30-07-2019 Verslag wetgevingsoverleg Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 juni 2019, over Jaarverslagen en slotwetten Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  Jaarverslag en Slotwet Infrastructuur en Milieu 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 31-07-2019

 • 5.

  35200 X 13 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG

  11-07-2019 Verslag wetgevingsoverleg Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 19 juni 2019, over Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2018
  Jaarverslag en Slotwet Defensie 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 23-07-2019

 • 6.

  35200 XVII 10 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG

  12-07-2019 Verslag wetgevingsoverleg Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 juni 2019, over jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018
  Jaarverslag en Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 23-07-2019

 • 7.

  35200 IV 14 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG

  11-07-2019 Verslag wetgevingsoverleg Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 juni 2019, over Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018
  Jaarverslag en Slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 23-07-2019

 • 8.

  35200 32 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN

  04-07-2019 Brief Brief van de vaste commissie voor Financiën inzake de dechargeverlening voor het door de ministers gevoerde financieel beheer in het jaar 2018
  Financieel Jaarverslag 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 18-07-2019

 • 9.

  35200 XIII 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

  04-07-2019 Brief minister Schriftelijke reactie op 2 kwesties behandeld in het wetgevingsoverleg van 12 juni 2019 over het jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018
  Jaarverslag en Slotwet Economische Zaken, LNV en Diergezondheidsfonds 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 17-07-2019

 • 10.

  35200 V 8 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

  01-07-2019 Verslag schriftelijk overleg Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. het Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018
  Jaarverslag en Slotwet Buitenlandse Zaken 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 12-07-2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >