Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Kamerstukken

Resultaat 1-10 van 1919

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 1.

  34775 VI AT BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

  04-03-2019 Brief minister Brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het nieuwe bekostigingssysteem voor het Openbaar Ministerie
  Vaststelling begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie 2018
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 12-03-2019

 • 2.

  34775 AQ VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

  26-02-2019 Verslag schriftelijk overleg Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over de uitvoering van de belangrijkste maatregelen sinds de kabinetsreactie op het WRR-rapport "Weten is nog geen doen : een realistisch perspectief op redzaamheid"
  Miljoenennota 2018
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 01-03-2019

 • 3.

  34902 G BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

  21-02-2019 Brief minister Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met een reactie op motie-Van Hattem c.s. over openbaarheid van vergaderverslagen van Klimaatberaad en sectortafels
  Incidentele suppletoire begroting BZK inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 26-02-2019

 • 4.

  34775 VI AM MOTIE VAN HET LID DERCKSEN C.S.

  19-02-2019 Motie Motie van het lid Dercksen c.s. over een volledig afgesloten inrichting voor asielzoekers
  Vaststelling begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie 2018
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 20-02-2019

 • 5.

  34775 VI AR MOTIE VAN HET LID VLIETSTRA C.S.

  19-02-2019 Motie Motie van het lid Vlietstra c.s. over het in stand houden van de bestaande rechtbanken en gerechtshoven
  Vaststelling begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie 2018
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 20-02-2019

 • 6.

  34775 VI AO MOTIE VAN HET LID BACKER C.S.

  19-02-2019 Motie Motie van het lid Backer c.s. over gefinancierde rechtsbijstand
  Vaststelling begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie 2018
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 20-02-2019

 • 7.

  34775 VI AN MOTIE VAN HET LID BACKER C.S.

  19-02-2019 Motie Motie van het lid Backer c.s. over een visie op de toekomst van de rechterlijke macht
  Vaststelling begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie 2018
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 20-02-2019

 • 8.

  34775 VI AS MOTIE VAN HET LID VAN BIJSTERVELD C.S.

  19-02-2019 Motie Motie van het lid Van Bijsterveld c.s. over financiering van de rechtspraak
  Vaststelling begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie 2018
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 20-02-2019

 • 9.

  34775 VI AQ MOTIE VAN HET LID D. VAN DIJK C.S.

  19-02-2019 Motie Motie van het lid D. van Dijk c.s. over rechterlijke toetsing van het intrekkingsbesluit
  Vaststelling begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie 2018
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 20-02-2019

 • 10.

  34775 VI AP MOTIE VAN HET LID STRIK C.S.

  19-02-2019 Motie Motie van het lid Strik c.s. over de eigen bijdrage voor rechtshulppakketten
  Vaststelling begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie 2018
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 20-02-2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >