Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Kamerstukken

Resultaat 1-10 van 1920

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 1.

  34902 H BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

  01-04-2019 Brief minister Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over de openbaarmaking van verslagen van de klimaattafels en het Klimaatberaad
  Incidentele suppletoire begroting BZK inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 02-04-2019

 • 2.

  34775 VI AT BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

  04-03-2019 Brief minister Brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het nieuwe bekostigingssysteem voor het Openbaar Ministerie
  Vaststelling begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie 2018
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 12-03-2019

 • 3.

  34775 AQ VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

  26-02-2019 Verslag schriftelijk overleg Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over de uitvoering van de belangrijkste maatregelen sinds de kabinetsreactie op het WRR-rapport "Weten is nog geen doen : een realistisch perspectief op redzaamheid"
  Miljoenennota 2018
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 01-03-2019

 • 4.

  34902 G BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

  21-02-2019 Brief minister Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met een reactie op motie-Van Hattem c.s. over openbaarheid van vergaderverslagen van Klimaatberaad en sectortafels
  Incidentele suppletoire begroting BZK inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 26-02-2019

 • 5.

  34775 VI AM MOTIE VAN HET LID DERCKSEN C.S.

  19-02-2019 Motie Motie van het lid Dercksen c.s. over een volledig afgesloten inrichting voor asielzoekers
  Vaststelling begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie 2018
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 20-02-2019

 • 6.

  34775 VI AR MOTIE VAN HET LID VLIETSTRA C.S.

  19-02-2019 Motie Motie van het lid Vlietstra c.s. over het in stand houden van de bestaande rechtbanken en gerechtshoven
  Vaststelling begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie 2018
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 20-02-2019

 • 7.

  34775 VI AO MOTIE VAN HET LID BACKER C.S.

  19-02-2019 Motie Motie van het lid Backer c.s. over gefinancierde rechtsbijstand
  Vaststelling begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie 2018
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 20-02-2019

 • 8.

  34775 VI AN MOTIE VAN HET LID BACKER C.S.

  19-02-2019 Motie Motie van het lid Backer c.s. over een visie op de toekomst van de rechterlijke macht
  Vaststelling begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie 2018
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 20-02-2019

 • 9.

  34775 VI AS MOTIE VAN HET LID VAN BIJSTERVELD C.S.

  19-02-2019 Motie Motie van het lid Van Bijsterveld c.s. over financiering van de rechtspraak
  Vaststelling begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie 2018
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 20-02-2019

 • 10.

  34775 VI AQ MOTIE VAN HET LID D. VAN DIJK C.S.

  19-02-2019 Motie Motie van het lid D. van Dijk c.s. over rechterlijke toetsing van het intrekkingsbesluit
  Vaststelling begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie 2018
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 20-02-2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >