Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Kamerstukken

Resultaat 1-10 van 1888

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 1.

  35095 VI A EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR JUSTITIE EN VEILIGHEID

  15-01-2019 Eindverslag Eindverslag
  Wijziging begroting Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018 (wijziging i.v.m. Najaarsnota)
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 16-01-2019

 • 2.

  35095 XV A EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

  15-01-2019 Eindverslag Eindverslag
  Wijziging begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 (wijziging i.v.m. Najaarsnota)
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 16-01-2019

 • 3.

  35095 IX A EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN

  15-01-2019 Eindverslag Eindverslag
  Wijziging begroting Ministerie van Financiën en van Nationale Schuld 2018 (wijziging i.v.m. Najaarsnota)
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 16-01-2019

 • 4.

  35095 B 3 VERSLAG HOUDENDE EEN VRAAG EN EEN ANTWOORD

  14-12-2018 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een vraag en antwoord
  Wijziging begroting gemeentefonds 2018 (wijziging i.v.m. Najaarsnota)
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 14-01-2019

 • 5.

  34775 VII H VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

  14-01-2019 Verslag schriftelijk overleg Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het actieplan Versterking lokale democratie en bestuur
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 14-01-2019

 • 6.

  34775 VI AH BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

  19-12-2018 Brief minister Brief van de minister voor Rechtsbescherming over artificiële intelligentie (AI) en algoritmen in de rechtspleging
  Vaststelling begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie 2018
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 11-01-2019

 • 7.

  34775 VI AI VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

  11-01-2019 Verslag schriftelijk overleg Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid over toezeggingen die gedaan zijn bij het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat
  Vaststelling begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie 2018
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 11-01-2019

 • 8.

  34960 VI 5 AMENDEMENT VAN HET LID HELDER

  04-07-2018 Amendement Amendement van het lid Helder over extra geld voor de Nationale Politie
  Wijziging begroting ministerie van Justitie en Veiligheid 2018 (wijziging i.v.m. Voorjaarsnota)
  KST 2 2017-2018
  Rijksbegroting 2018, 03-01-2019

 • 9.

  35095 XV 4 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ASSCHER EN NIJBOER

  19-12-2018 Amendement Amendement van de leden Asscher en Nijboer over euro 500 miljoen voor koopkrachteffecten energietransitie
  Wijziging begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 (wijziging i.v.m. Najaarsnota)
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 27-12-2018

 • 10.

  35095 IX 3 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN BECKERMAN

  18-12-2018 Amendement Amendement van de leden Leijten en Beckerman over een eenmalige tegemoetkoming in de energiekosten
  Wijziging begroting Ministerie van Financiën en van Nationale Schuld 2018 (wijziging i.v.m. Najaarsnota)
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 27-12-2018


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >