Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Najaarsnota 2018

35095 4 MOTIE VAN DE LEDEN TONY VAN DIJCK EN KOPS

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 4

Voorgesteld 19 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, géén 500 miljoen euro te reserveren voor CO2-reductie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck

Kops