Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Najaarsnota 2018

35095 5 MOTIE VAN DE LEDEN TONY VAN DIJCK EN KOPS

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 5

Voorgesteld 19 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de verlaging van de belastingvermindering energiebelasting en de schuif energiebelasting tarieven aardgas en elektriciteit, waardoor de energielasten van huishoudens met 450 miljoen euro worden verhoogd, terug te draaien en als dekking hiervoor het begrotingsoverschot te gebruiken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck

Kops