Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Belastingplan 2018

34785 88 MOTIE VAN HET LID STOFFER

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 88

Voorgesteld 24 mei 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat werken moet lonen;

verzoekt de regering, met voorstellen te komen om de marginale belastingdruk inclusief toeslagen tot een modaal inkomen maximaal 50% te laten bedragen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer