Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Belastingplan 2018

34785 90 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 90

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juni 2018

Eind 2017 heeft uw Kamer mij in een motie van het lid Omtzigt c.s.1 verzocht oplossingrichtingen uit te werken voor ondernemers die in de periode 2014–2016 te maken hebben gekregen met terugvorderingen van toeslagen als gevolg van de omzetting van een Bbz-lening in een gift. Deze ondernemers konden in de problemen raken omdat deze omzetting doorwerkt op het toetsingsinkomen voor de toeslagen. Ook door de Nationale ombudsman is voor deze problematiek aandacht gevraagd.
Mede namens de voor de toeslagen verantwoordelijke bewindspersonen kan ik uw Kamer melden, dat het kabinet in 2018 de benodigde € 17 miljoen vrij maakt voor een compensatieregeling die een tegemoetkoming biedt aan de hiervoor genoemde groep ondernemers. Voor deze problematiek is vanaf 2017 al een structurele oplossing geboden via de zogenoemde eindheffingsvariant.2

Ik ben me ervan bewust dat deze groep ondernemers een tijdlang zorgen heeft gehad over zijn of haar financiële situatie. Met deze compensatieregeling komt het kabinet deze groep ondernemers nu, mede op verzoek van uw Kamer tegemoet.

Omdat de compensatieregeling een wettelijke basis behoeft zal ik over de verdere details van de regeling bij uw Kamer terugkomen bij het Belastingplan 2019.

De Staatssecretaris van Financiën,
M. Snel

Noot 1: Kamerstuk 34 785, nr. 49

Noot 2: Kamerstuk 31 066, nr. 293