Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Belastingplan 2018

34785 93 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN LODDERS

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 93

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er geen standaardmanier is om aan de publicatieverplichtingen te voldoen;

verzoekt de regering, na overleg met de goededoelensector een modelpublicatie op te stellen en in te voeren, waarin minimumeisen gesteld worden aan de financiële transparantie, inclusief giften/donaties van niet-EU-staten en giften die direct of indirect afkomstig zijn uit onvrije landen;

verzoekt de regering tevens, daartoe dit najaar een voorstel te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Lodders