Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Belastingplan 2018

34785 94 MOTIE VAN DE LEDEN EDGAR MULDER EN DE GRAAF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 94

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, geen anbi-status meer te verlenen aan moskeeën en de reeds verleende statussen in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Edgar Mulder

De Graaf