Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, begroting Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018

34775 XIII 141 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN GEURTS

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 141

Voorgesteld 5 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het publiceren van oogstramingen onwenselijke effecten kan hebben op de prijszetting, waarbij het samenbrengen van de gegevens noodzakelijk is in december voor de landbouwrekeningen (beantwoording vragen Geurts/Van den Berg, 2018D26926);

verzoekt de regering, in overleg te treden met het CBS om de mogelijkheden te verkennen die leiden tot het zo laat mogelijk samenbrengen van oogstramingen ten behoeve van de landbouwrekening, met als doel deze in plaats van oktober in december te publiceren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg

Geurts