Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Defensie 2018

34775 X 124 MOTIE VAN HET LID DIKS

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 124

Voorgesteld 6 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het goed en terecht is dat de Staatssecretaris van Defensie haar excuses heeft aangeboden voor het blootstellen van defensiemedewerkers aan chroom-6;

overwegende dat er een taak ligt voor Defensie om het vertrouwen te herwinnen dat zij als werkgever de veiligheid en gezondheid van haar personeel op de eerste plaats heeft staan;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat slachtoffers en nabestaanden van het gebruik van chroom-6 bij Defensie ruimhartig en voortvarend worden gecompenseerd, en aan de Kamer te rapporteren over de voortgang hiervan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Diks