Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Defensie 2018

34775 X 136 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 136

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juli 2018

Met deze brief wil ik uw Kamer informeren dat het Openbaar Ministerie (OM) op 12 juli jl. heeft besloten het onderzoek naar majoor Kroon stil te leggen. De afgelopen maanden heeft het OM onderzoek gedaan naar aanleiding van een melding van Defensie over majoor Kroon. Het OM heeft geen aanknopingspunten gevonden die de gebeurtenissen uit de melding kunnen bevestigen. Defensie heeft hiervan kennis genomen en gaat in gesprek met majoor Kroon. Vanwege de personeelsvertrouwelijkheid kan ik daar geen mededelingen over doen.

De Minister van Defensie,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten