Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Voorjaarsnota 2018

34960 3 MOTIE VAN HET LID EDGAR MULDER

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 3

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, onmiddellijk 2 miljard euro van het begrotingsoverschot in te zetten om de huren te verlagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Edgar Mulder