Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Voorjaarsnota 2018

34960 4 MOTIE VAN HET LID EDGAR MULDER

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 4

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland vele miljarden tegoed heeft van Griekenland;

overwegende dat de Kamer eerder is beloofd dat alle Griekse leningen zouden worden terugbetaald, met rente;

overwegende dat het steunprogramma voor Griekenland per augustus 2018 afloopt en de Grieken weer op eigen benen moeten staan;

constaterende dat de kans dat we ons geld ooit terugkrijgen steeds kleiner wordt;

verzoekt de regering, per direct de uitgeleende miljarden terug te vorderen, met rente,

en gaat over tot de orde van de dag.

Edgar Mulder