Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting ministerie van Justitie en Veiligheid 2018 (wijziging i.v.m. Voorjaarsnota)

34960 VI 6 NOTA VAN WIJZIGING

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 6

Ontvangen 5 juli 2018

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

B

In artikel 2 vervalt «in de artikelen 1 bedoelde».

Toelichting

Deze nota van wijziging voorziet in een technische wijziging van het wetsvoorstel.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus