Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018

34775 XVI 136 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S.

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 136

Voorgesteld 5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet «om jongeren in staat te stellen een bijdrage te leveren aan de samenleving» een bedrag oplopend tot 100 miljoen euro beschikbaar stelt voor de maatschappelijke diensttijd;

overwegende dat Nederland al tientallen jongerenorganisaties kent die al veel jongeren in staat stellen een bijdrage te leveren aan de samenleving;

overwegende dat veel van deze organisaties moeite hebben met het bereiken van jongeren die een praktische opleiding volgen;

verzoekt de regering, om met een delegatie van praktisch geschoolde jongeren en met professionals die met deze jongeren werken, zoals mensen uit het onderwijs en jongerenwerkers, te bespreken welke ideeën zij hebben om deze doelgroep te bereiken in het kader van de maatschappelijke diensttijd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Segers

Diertens