Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018

34775 XVI 137 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 137

Voorgesteld 5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet «om jongeren in staat te stellen een bijdrage te leveren aan de samenleving» een bedrag oplopend tot 100 miljoen euro per jaar beschikbaar stelt voor de maatschappelijke diensttijd,

overwegende dat Nederland al tientallen jongerenorganisaties kent die al veel jongeren in staat stellen een bijdrage te leveren aan de samenleving;

overwegende dat deze organisaties met meer steun nóg meer jongeren kunnen bereiken;

verzoekt de regering een deel van de 100 miljoen euro in overleg met de al bestaande jongerenorganisaties te besteden, met als doel dat zij hun eigen organisatie kunnen versterken en meer jongeren kunnen bereiken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld