Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018

34775 XVI 143 MOTIE VAN HET LID KERSTENS C.S.

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 143

Voorgesteld 5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat invoering van de maatschappelijke diensttijd niet mag leiden tot verdringing van betaalde werkzaamheden;

verzoekt het kabinet bij het opstarten van de voorgenomen pilots rekening te houden met de risico's op verdringing en bij de evaluatie daarvan expliciet aan te geven dat en op welke wijze deze risico's worden voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens

Westerveld

Hijink