Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie 2018

34775 VI 117 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 117

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 juli 2018

In aanvulling op de beantwoording van de schriftelijke vragen van de leden Van Toorenburg en Van den Berg (beiden CDA) en Hiddema (FvD) over het incident te Den Haag op 5 mei 2018 (Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nrs. 2809 en 2810), kom ik met deze brief tegemoet aan de wens van uw Kamer, zoals geuit tijdens de regeling van werkzaamheden op 16 mei 2018 (Handelingen II 2017/18, nr. 81, item 7), om nader geïnformeerd over – kort gezegd – de door de politie ontvangen anonieme melding, inhoudende dat de persoon in kwestie voornemens zou zijn om een terroristische aanslag te plegen. Ik kan op deze vraag echter slechts op hoofdlijnen ingaan, nu deze zaak nog in onderzoek is bij het Openbaar Ministerie (OM) en de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd.

De betreffende anonieme melding is op 1 maart 2018 ontvangen door het Regionaal Informatieknooppunt (RIK) van de politie. Het RIK heeft hierop de melding gedeeld met de AIVD en ook de gemeente Den Haag in kennis gesteld. Of de man bij het uiteindelijke incident wel of geen terroristische motieven had, is momenteel nog in onderzoek bij het OM.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus