Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018 (wijziging i.v.m. Najaarsnota)

35095 XVII A EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR BUITENLANDSE ZAKEN, DEFENSIE EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Vergaderjaar 2018-2019

A

Vastgesteld 22 januari 2019

Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de vaste commissie,
Vlietstra

De griffier van de vaste commissie,
Van Luijk