Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

4 DE BELASTING- EN PREMIEONTVANGSTEN IN 2018

De belasting- en premieontvangsten in 2018 op EMU-basis (in miljoenen euro's)
 

Startnota 2017

Realisatie FJR 2018

Verschil

Kostprijsverhogende belastingen

87.910

87.814

‒ 96

Invoerrechten

3.361

3.175

‒ 187

Omzetbelasting

53.463

52.542

‒ 921

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

1.801

2.270

469

Accijnzen

11.926

12.206

280

- waarvan Accijns van lichte olie

4.327

4.472

145

- waarvan Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

3.956

3.919

‒ 37

- waarvan Tabaksaccijns

2.528

2.668

140

- waarvan Alcoholaccijns

312

342

30

- waarvan Bieraccijns

450

457

7

- waarvan Wijnaccijns

353

348

‒ 5

Belastingen van rechtsverkeer

5.278

5.757

479

- waarvan Overdrachtsbelasting

2.772

3.041

270

- waarvan Assurantiebelasting

2.506

2.715

209

Motorrijtuigenbelasting

4.137

4.161

24

Belastingen op een milieugrondslag

5.290

5.070

‒ 220

- waarvan Afvalstoffenbelasting

89

91

1

- waarvan Energiebelasting

4.919

4.688

‒ 230

- waarvan Waterbelasting

282

288

6

- waarvan Brandstoffenheffingen

0

2

2

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en andere producten

268

278

10

Belasting op zware motorrijtuigen

175

171

‒ 4

Verhuurderheffing

1.724

1.738

14

Bankbelasting

488

447

‒ 41

    
    

Belastingen op inkomen, winst en vermogen

84.336

90.319

5.983

Inkomstenbelasting

‒ 3.036

‒ 1.082

1.954

Loonbelasting

59.485

61.001

1.516

Dividendbelasting

3.141

4.484

1.343

Kansspelbelasting

543

530

‒ 13

Vennootschapsbelasting

22.224

23.655

1.431

Schenk- en erfbelasting

1.979

1.731

‒ 248

    

Overige belastingontvangsten

183

260

77

- Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

157

152

‒ 5

    

Totaal belastingen

172.430

178.394

5.964

Premies volksverzekeringen

47.297

42.681

‒ 4.616

Premies werknemersverzekeringen

65.548

63.854

‒ 1.694

- waarvan zorgpremies

41.456

40.136

‒ 1.319

    

Totaal belastingen en premies op EMU-basis

285.275

284.929

‒ 347

De belasting- en premieontvangsten in 2018 op kasbasis (in miljoenen euro's)
 

Startnota 2017

Realisatie FJR 2018

Verschil

Kostprijsverhogende belastingen op kasbasis

86.934

87.281

348

Invoerrechten

3.347

3.173

‒ 174

Omzetbelasting

52.601

52.342

‒ 259

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

1.806

2.276

470

Accijnzen

11.903

11.926

23

- waarvan Accijns van lichte olie

4.323

4.431

107

- waarvan Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

3.949

3.903

‒ 46

- waarvan Tabaksaccijns

2.517

2.469

‒ 48

- waarvan Alcoholaccijns

312

331

19

- waarvan Bieraccijns

450

452

2

- waarvan Wijnaccijns

352

340

‒ 13

Belastingen van rechtsverkeer

5.253

5.721

468

- waarvan Overdrachtsbelasting

2.756

3.028

272

- waarvan Assurantiebelasting

2.497

2.693

196

Motorrijtuigenbelasting

4.123

4.161

39

Belastingen op een milieugrondslag

5.247

5.044

‒ 203

- waarvan Afvalstoffenbelasting

90

88

‒ 2

- waarvan Energiebelasting

4.875

4.667

‒ 209

- waarvan Waterbelasting

282

287

5

- waarvan Brandstoffenheffingen

0

2

2

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en andere producten

267

281

14

Belasting op zware motorrijtuigen

174

170

‒ 4

Verhuurderheffing

1.724

1.738

15

Bankbelasting

488

447

‒ 41

    

Belastingen op inkomen, winst en vermogen op kasbasis

84.173

90.574

6.402

Inkomstenbelasting kas

‒ 3.036

‒ 1.082

1.954

Loonbelasting kas

59.325

61.267

1.942

Dividendbelasting

3.141

4.484

1.343

Kansspelbelasting

540

520

‒ 20

Vennootschapsbelasting

22.224

23.655

1.431

Schenk- en erfbelasting

1.979

1.731

‒ 248

    

Niet nader toe te rekenen belastingontvangsten

183

244

60

- Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

157

152

‒ 5

    

Belastingen op kasbasis

171.289

178.099

6.810

KTV Belastingen (aansluiting naar EMU-basis)

1.140

295

‒ 846

    

Premies volksverzekeringen op kasbasis

47.067

42.893

‒ 4.174

KTV premies vvz (aansluiting naar EMU-basis)

230

‒ 212

‒ 443

    

Premies werknemersverzekeringen (Op EMU-basis)

65.548

63.854

‒ 1.694

- wv zorgpremies

41.456

40.136

‒ 1.319

    

Totaal belastingen en premies op EMU-basis

285.275

284.929

‒ 347