Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Koning 2018

35200 I 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 6

Vastgesteld 4 juni 2019

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Algemene Zaken over de brief van 15 mei 2019 inzake het Jaarverslag van de Koning 2018 (Kamerstuk 35 200 I, nr. 1).

De Minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 4 juni 2019. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,
Ziengs

De griffier van de commissie,
Roovers

Vraag 1

Is op een overzichtelijke plek te vinden welke staatsbezoeken en openbare andere buitenlandse bezoeken de Koning heeft afgelegd?

Antwoord vraag 1

Informatie over staatsbezoeken en openbare andere buitenlandse bezoeken die de Koning heeft afgelegd, is terug te vinden is op de website van het Koninklijk Huis: https://www.koninklijkhuis.nl/onderwerpen/bezoeken.

Vraag 2

Is op een overzichtelijke plek te vinden aan wie welke buitenlandse staatshoofden en/of regeringsleiders een (hoge) Nederlandse onderscheiding is uitgereikt?

Antwoord vraag 2

De Kanselarij der Nederlandse Orden registreert alle relevante informatie ten aanzien van de verlening van onderscheidingen in de ridderorden. Deze registratie is niet openbaar. In de regel wordt bekend gemaakt, bijvoorbeeld bij een ontvangst of een bezoek, aan wie een onderscheiding is verleend.