Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Financieel Jaarverslag 2018

35200 14 MOTIE VAN DE LEDEN TONY VAN DIJCK EN FRITSMA

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 14

Voorgesteld 6 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de asielvergunningen van alle tot Nederland toegelaten Syriërs in te trekken, teneinde te voorkomen dat na vijf jaar permanent verblijfsrecht wordt verkregen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck

Fritsma