Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Financieel Jaarverslag 2018

35200 25 MOTIE VAN HET LID VAN ROOIJEN

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 25

Voorgesteld 6 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een tweede Staatssecretaris van Financiën te benoemen, waarvan er één uitsluitend de verantwoordelijkheid draagt voor de Belastingdienst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Rooijen