Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Infrastructuurfonds 2018

35200 A 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 6

Vastgesteld 20 juni 2019

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de brief van 15 mei 2019 inzake het Jaarverslag Infrastructuurfonds 2018 (Kamerstuk 35 200 A, nr. 1).

De Minister en de Staatssecretaris hebben deze vragen beantwoord bij brief van 5 juni 2019. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,
Agnes Mulder

De adjunct-griffier van de commissie,
Koerselman

Vraag 1

Kan het verschil van meer dan 200 miljoen euro bij aanleg worden toegelicht en worden uitgezet over de verschillende projecten welke onder artikel 12.03 vallen?

Antwoord:

Het verschil in het jaarverslag 2018 op artikel 12.03.02 betreft het saldo aan mutaties van dat jaar. Met de voorjaarsnota, miljoenennota en najaarsnota geef ik een toelichting over de grootste wijzigingen voor het artikel aanleg 12.03. Specifiek voor artikel 12.03.02 heb ik de grootste wijzigingen op een rij gezet:

  • •  Eindhoven Airport (– € 25 miljoen): In verband met een btw-discussie met de regio is er sprake van vertraagde realisatie.
  • •  Beter Benutten (– € 30 miljoen): Voor het programma Beter Benutten is vertraging opgetreden in de financiële afhechting en eindafrekening van de regionale maatregelpakketten van Beter Benutten Vervolg.
  • •  Afdrachten aan het provinciefonds en Btw-compensatiefonds: A6 Lelystad Airport (– € 14,1 miljoen) en Beter Benutten (Voorjaarsnota: – € 39,9 miljoen en Najaarsnota: – € 4,4 miljoen)
  • •  Er is sprake van een lagere realisatie op het project kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding (– € 23 miljoen) in verband met het uitblijven van duidelijkheid omtrent de toepassing van de PAS.
  • •  Overboekingen naar het realisatieartikel: A1 Apeldoorn–Azelo (– € 22 miljoen), A12/A15 Ressen–Oudbroeken (– € 34 miljoen), A9 Badhoevedorp–Holendrecht (– € 17 miljoen).

Vraag 2

Kan het verschil van € 214.004.000 onder artikel 12.03.02 (verkenningen en planuitwerkingen) per verkenning en planuitwerking worden toegelicht?

Antwoord:

Zie antwoord 1.