Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018

35200 XVI 17 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KERSTENS EN ELLEMEET TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 12

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 17

Voorgesteld 2 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat onlangs een overgangsregeling regieverpleegkundige is gepresenteerd;

constaterende dat die met name bij voor 2012 afgestudeerde verpleegkundigen die in de praktijk zeer veel ervaring hebben opgedaan (maar van mening zijn dat die ervaring in bedoelde regeling onvoldoende wordt gewaardeerd) voor veel onrust zorgt;

overwegende dat de sector, en de kwaliteit van de zorg, gelet op de momenteel al forse personeelstekorten niet gebaat is bij het vertrek van nòg meer ervaren medewerkers en het risico daarop nu dreigt.

verzoekt de regering in overleg met betrokkenen te komen tot een meer gedragen overgangsregeling, waarbij nadrukkelijk ook wordt gekeken naar de wijze waarop in de praktijk opgedane ervaring wordt gewaardeerd, en daarvóór niet tot invoering over te gaan.

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens

Ellemeet