Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Economische Zaken, LNV en Diergezondheidsfonds 2018

35200 XIII 21 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 21

Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister van LNV verantwoordelijk is voor het bevorderen van transparantie en ketenverantwoordelijkheid in de Nederlandse agro-, visserij- en voedselketens;

verzoekt de regering, die verantwoordelijkheid waar te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand