Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Economische Zaken, LNV en Diergezondheidsfonds 2018

35200 XIII 25 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 21

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 25

Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Minister van LNV verantwoordelijk is voor het bevorderen van transparantie in de Nederlandse voedselketen,

verzoekt de regering, die verantwoordelijkheid waar te maken,

en gaat over tot de orde van dag.

Ouwehand