Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie 2018

34775 VI AV BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Vergaderjaar 2018-2019

AV

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 augustus 2019

In het debat over de staat van de rechtsstaat op 19 februari jl heb ik uw Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Duthler, toegezegd de brief over het programma economische veiligheid naar zowel de Eerste als de Tweede Kamer te verzenden (T02709). Op 18 april j.l. heb ik de brief Tegengaan statelijke dreigingen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het onderwerp economische veiligheid is hier in opgenomen. Per abuis is deze brief niet aan uw Kamer verzonden. Hierbij ontvangt u een afschrift van de brief1 (met bijlage) zoals verstuurd aan de Tweede Kamer.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Noot 1: Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 165454.