Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Buitenlandse Zaken 2018

35200 V A EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR BUITENLANDSE ZAKEN, DEFENSIE EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Vergaderjaar 2018-2019

A

Vastgesteld 10 september 2019

Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissies geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking,
Van Apeldoorn

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken,
Oomen-Ruijten

De griffier voor dit verslag,
Van Luijk