Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Financiën en Nationale Schuld 2018

35200 IX A EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN

Vergaderjaar 2018-2019

A

Vastgesteld 10 september 2019

Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie,
Frentrop

De griffier van de commissie,
Van Dooren