Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Veiligheid en Justitie 2017

35200 VI A EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR JUSTITIE EN VEILIGHEID

Vergaderjaar 2018-2019

A

Vastgesteld 10 september 2019

Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissies geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
De Boer

De voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad,
Faber-van de Klashorst

De griffier van de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid en voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad,
Van Dooren