Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie 2018

34775 VI AX BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Vergaderjaar 2019-2020

AX

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juli 2019

Hierbij doe ik u de voortgangsbrief Programma Rechtsbijstand1 toekomen die ik vandaag naar de Tweede Kamer zond.

De Minister voor Rechtsbescherming,
S. Dekker

Noot 1: Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 165388.