Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Kamerstukken

Resultaat 1-10 van 227

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 1.

  34902 H BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

  01-04-2019 Brief minister Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over de openbaarmaking van verslagen van de klimaattafels en het Klimaatberaad
  Incidentele suppletoire begroting BZK inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 02-04-2019

 • 2.

  34775 AQ VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

  26-02-2019 Verslag schriftelijk overleg Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over de uitvoering van de belangrijkste maatregelen sinds de kabinetsreactie op het WRR-rapport "Weten is nog geen doen : een realistisch perspectief op redzaamheid"
  Miljoenennota 2018
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 01-03-2019

 • 3.

  34902 G BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

  21-02-2019 Brief minister Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met een reactie op motie-Van Hattem c.s. over openbaarheid van vergaderverslagen van Klimaatberaad en sectortafels
  Incidentele suppletoire begroting BZK inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 26-02-2019

 • 4.

  34902 F MOTIE VAN HET LID VAN HATTEM C.S.

  05-02-2019 Motie Motie van het lid Van Hattem c.s. over openbaarheid van vergaderverslagen van Klimaatberaad en sectortafels
  Incidentele suppletoire begroting BZK inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 07-02-2019

 • 5.

  35095 14 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID STOFFER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 13

  20-12-2018 Gewijzigde motie Gewijzigde motie van het lid Stoffer over verlenging van de lng-teruggaveregeling (t.v.v. 35095-13)
  Najaarsnota 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 21-12-2018

 • 6.

  35095 8 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

  19-12-2018 Motie Motie van het lid Leijten over een gelijke begrotingspositie op de onderbesteding op premiegefinancierde budgettaire kaders
  Najaarsnota 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 20-12-2018

 • 7.

  35095 13 MOTIE VAN HET LID STOFFER

  19-12-2018 Motie Motie van het lid Stoffer over verlenging van de lng-teruggaveregeling
  Najaarsnota 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 20-12-2018

 • 8.

  35095 3 MOTIE VAN DE LEDEN TONY VAN DIJCK EN WILDERS

  19-12-2018 Motie Motie van de ledenTony van Dijck en Wilders over terugdraaien van de btw-verhoging op boodschappen
  Najaarsnota 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 20-12-2018

 • 9.

  35095 6 MOTIE VAN HET LID SNELS C.S.

  19-12-2018 Motie Motie van het lid Snels c.s. over voorbereidingen om huishoudens te compenseren voor de kosten van het klimaatbeleid
  Najaarsnota 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 20-12-2018

 • 10.

  35095 5 MOTIE VAN DE LEDEN TONY VAN DIJCK EN KOPS

  19-12-2018 Motie Motie van de leden Tony van Dijck en Kops over terugdraaien van de verlaging van de belastingvermindering energiebelasting en de schuif energiebelasting tarieven aardgas en elektriciteit
  Najaarsnota 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 20-12-2018


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >