Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2019

35000 A 59 MOTIE VAN HET LID SCHONIS C.S.

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 59

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 29 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord is afgesproken dat de aanleg van asfalt nu hoofzakelijk tot doel heeft om bereikbaarheidsknelpunten op te lossen en nog niet alternatieve doelen bedient zoals energiewinning;

overwegende dat het kabinet ernaar streeft om ambitieuze klimaatdoelen te behalen;

van mening dat het belangrijk is om toe te werken naar een integraal en duurzaam energiesysteem;

constaterende dat er reeds experimenten zijn met asfaltprojecten waarmee energie wordt gewonnen door middel van een geïntegreerd energiesysteem;

verzoekt de regering, om bij aanbestedingen van nieuwe infrastructuurprojecten slimme combinaties met duurzame energiesystemen te stimuleren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schonis

Van der Graaf

Von Martels