Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda IenW

35235 4 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN VAN ESCH

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 4

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, ook tussen 19.00 uur en 06.00 uur de maximumsnelheid terug te brengen naar 100 km/u,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Van Esch