Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Defensie 2019

35000 X 91 MOTIE VAN DE LEDEN KERSTENS EN KARABULUT

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 91

Voorgesteld 7 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat sociale onveiligheid gedefinieerd wordt als het resultaat van «interpersoonlijk gedrag in de werksfeer dat ongewenst is»;

van mening dat een structurele omslag noodzakelijk is waarbij over een lange termijn meerdere middelen moeten worden ingezet;

van mening dat een onafhankelijk meldpunt een noodzakelijke voorwaarde is om het vertrouwen van slachtoffers van sociale onveiligheid te helpen herstellen;

verzoekt de regering, om voor een termijn van drie jaar een onafhankelijk meldpunt buiten de organisatie van het Ministerie van Defensie te organiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens

Karabulut