Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019

35000 VI 111 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 111

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 april 2019

Er is met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verzocht om openbaarmaking van – kort gezegd – de communicatie en andere onderliggende documenten onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid betreffende het Advies Grenswaarden in het verkeer van 31 maart 2010.

Er is tevens bezwaar gemaakt tegen een besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Dit besluit op bezwaar betreft ook het Advies Grenswaarden in het verkeer van 31 maart 2010.

In verband met de (gedeeltelijke) openbaarmaking van documenten over het Advies Grenswaarden in het verkeer, wil ik uw Kamer attenderen op deze besluiten (zie bijlage)1. De (gedeeltelijk) openbaar gemaakte documenten zijn te vinden bij het besluit op rijksoverheid.nl.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.